Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego

Adres: ul. Ks. Piotra Skargi 4, 39-300 Mielec
tel. 17 780 57 09,
e-mail: nsmsmielec@gmail.com

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego

Adres: ul. Ks. Piotra Skargi 4
tel. (17) 227 64 63
e-mail: spsmsmielec@gmail.com

Kadry/księgowość, tel.: 17 780 57 08

Pedagog / Psycholog  Szkolny, tel.: 17 780 57 14

NIP: 817-19-33-323
BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W MIELCU
Nr Konta: 77 1240 2656 1111 0010 0338 1088

Hariasz Zbigniew
tel.: 502 704 730
e-mail: zbigniew.hariasz@sms.mielec.pl

Chamielec Marek
tel.: 500 151 644
e-mail: marek.chamielec.@sms.mielec.pl

Dyrektor Niepublicznego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Mielcu
Anna Kula
e-mail: anna.kula@sms.mielec.pl

tel.: 17 780  57 09

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Mielcu
Elżbieta Wołoszyn
tel.: (17) 227 64 63
e-mail: spsmsmielec@gmail.com