„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”                                                                                                                                                    Janusz Korczak

Pedagodzy szkolni:

 •  rozpoznają potrzeby uczniów i wspierają w ich realizacji,
 •  udzielają wsparcia w pokonywaniu trudności na różnych obszarach funkcjonowania (szkoła, sport, rówieśnicy, relacje z dorosłymi),
 • diagnozują i organizują udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 •  organizują działania wychowawcze i profilaktyczne,
 •  wspierają nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych,
 •  podejmują działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 •  podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
 •  prowadzą konsultacje i poradnictwo dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

Pedagog Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego:

Monika Zarzyczna

tel: 17 780 57 14

 • Poniedziałek: 7:30 – 9:00
 • Wtorek: ——————
 • Środa: 9:00 – 11:30
 • Czwartek: 8:00 – 9:00 / 14:00 – 16:30
 • Piątek: 13:00 – 15:30

Agnieszka Wyzga   

tel: 17 780 57 14

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:00
 • Wtorek: 7:30 – 15:30
 • Środa: 8:00 – 16:00
 • Czwartek: 7:00 – 15:00
 • Piątek: 7:30 – 15:30